Survey Günün Sözü
“En uzun, en çaresiz geceni düşün. Sabah olmadı mı, oldu. Yine olur.”
Survey Üye Girişi Yap

Event Takvim
Survey Anket
Sonuçlar
Tarihçemiz
Tarihçemiz

Tarihçemiz

ŞENKÖY -EPŞE 

Turizm Açısından Önemi :

Şenköy Beldesinde bulunan mağara ve mağaralara bağlı tineller ilk insanların yaşamlarını Şenköy'de sürdürdüklerinin bir kanıtıdır. Beldemizin kuzeyinde bulunan bu mağaraların içinde içme suyunu sağlamak amacıyla kazılan su sarnıçları bulunmaktadır. Yapılan kaçak kazılarda Roma, Bizans ve  değişik uygarlıklara ait madeni paralara rastlanmıştır.

Ekonomik Yapısı Ve Özellikleri :

Şenköy Beldesinin ekonomik yapısı tarıma bağlı olarak günümüze kadar süre gelmiştir. Toprakları genelde killi, tınlı ve humusludur. Toprakları sulanacak nitelikte değildir. Ancak Ilısu Barajı &8216; nın gerçekleşip su tutulması halinde Hasankeyf- Gercüş istikametimde açılacak bir kanalla toprakları sulanabilir. Sulanmadığı halde yetiştirildiği karpuz ve kavunlar Diyarbakır karpuzunu aratmaz. Bugday, mercimek, arpa, beyaz darı, kırmızı darı yetiştirilmektedir. Bağcılık son derece  gelişmiş durumdadır. Sofralık, Şirelik ve Şaraplık üzümleri çok kaliteli olmakla birlikte pazarlanmamaktadır.

Halıcılık Kooperatif ve evlerde dokunan ince ve ipek halılarla Türkiye genelinde pazarlanmaktadır. 200 adet kadar halı tezgahı bulunmaktadır.

Beldede arazi üzerinde kendiliğinden yetişme Bıtım  ( menengiç - yabanı fıstık ) ağaçlarının çok sayıda olması nedeniyle Tarım Müdürlüğü yapılan işbirliği sonunda fıstık aşısıyla aşılanarak ekonomik hale dönüştürülmüştür. 
 

Şenköyün Çoğrafi Yapısı ve Özellikleri :

Şenköy Beldesinin coğrafi yapısı ve özelikleri Midyat İlçesinin aynısını içermektedir. Mardin eşiği olarak bilinen dağlık kesimin düzlüğünde kurulmuştur. Kalker tabakasının yapılan sondaj kazılarında 200 ile 300 m kalınlığında olduğu ve depreme karşı son derece dayanıklı olduğu jeologlar tarafından saptanmıştır. 
        

İklimi karasal iklim olup , yazları kurak ve yağışsız, Kışları soğuk geçmektedir. Keban ve Atatürk Barajlarının etkisiyle kışları ılımanlaşmıştır. Bitki örtüsü  sade olup meşe ağaçlarından  oluşmaktadır. Beldemiz yüzölçümü 120 km² civarındadır.
 

Sosyal Durum ve Etkin Yapısı :

Şenköy Beldesi sosyal yapısı itibariyle Türkiye geneli göz önünde alındığında  ilk on sırada yer alır.
Anadil ( evde konuşulan dil ) Arapçadır. Anadolunun Türk Topraklarına katılmasıyla birlikte Türkleşen MIHELMİ  kavminin bir parçasıdır. Her zaman Türk ulusunun yücelmesi için çaba göstermiş, Kurtuluş Savaşında ve ondan önceki 93 harbi olarak bilinen Osmanlı- Rus savaşında çok sayıda şehit vermiştir.Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında 1902 &8211; 1903 ve Kurtuluş Savaşına kadar Güneydoğudaki aşiretlerin ayaklanmasına karşı çıkarak teslim olmadığı için üç kişi kafaları kesilerek kuyuya atılmışlardır. Şenköy ve civar köylerin büyük bölümü MIHELMİ soyundandırlar.

PERSPEKTİF :

Asayiş Durumu :

Şenköy Beldesinde asayişi bozucu herhangi bir olay gelişmemiştir. Belde halkı milliyetçi olduklarından çevremizde gelişen üzücü terörist eylemleri nefret ve kinle karşılamaktadır. Cumhuriyet Tarihinde Türk devletine sadakatle bağlı kalmıştır. Beldemizde Jandarma asayiş Karakolu olduğundan ve köy korucuların bulunması nedeniyle asayişi bozacak herhangi bir olay gelişmemiştir.Belde halkımız Milliyetçi oluşu ve ATATÜRK İlke ve İnkılâplarına  bağlı olması nedeniyle ANTİTERÖRİST bir yapıya sahiptir. Bu tür olayların gelişmesine asla müsamaha etmeyecektir. Bu yolda 15 şehit vermişti.